Ervaar hoe krachtig en eerlijk paarden zijn in het spiegelen van gedrag, houding en intenties.

Een heel directe, verrassende manier van teamontwikkeling en personal coaching. Een onvergetelijke ervaring met een helder resultaat. Paarden zijn erg sensibel en reageren eerlijk en direct. Vanuit hun natuurlijk kuddegedrag verbinden ze zich met ons mensen. Ze leven in het hier een nu en zijn gevoelig voor onze (onbewuste) intenties. Bovendien geven ze haarscherp aan of ze je leiderschap accepteren.

Kijk naar jezelf door de ogen van een paard.

Diensten

Paardencoachen

“Kijk naar jezelf door de ogen van een paard”
Kom ervaren hoe krachtig en eerlijk paarden zijn in het spiegelen van ons gedrag en onze intenties. Paarden zorgen voor een verrassende manier van teamontwikkeling en personal coaching.

Paarden zijn erg sensibel en reageren eerlijk en direct. Ze leven in het hier een nu en zijn gevoelig voor ons gedrag en onze intenties. Bovendien geven ze haarscherp aan of ze je leiderschap accepteren.

Duidelijkheid in rangorde, samenwerking en taakverdeling zorgt voor veilig­heid in de paardenkudde. Onbalans in teams wordt door paarden direct gesignaleerd. De paardencoach kan gezien worden als tolk tussen paard en deelnemer(s).

Paardencoachen

Team ontwikkeling

Na een team- of organisatieontwikkeldag met een paard weet je:

 • Welke (verborgen) talenten je in je team hebt en op welke manier het team het meest succesvol kan samenwerken.
 • Wat de belangrijkste verbeterpunten in het team of de organisatie zijn en hoe je deze kunt aanpakken.
 • Wat je gezamenlijke doel en focus is of wordt; wat de leidende principes en kernwaarden in je organisatie of team zijn, wat het team bindt en waar het team voor staat.
 • Welke natuurlijke posities er in het team zijn en hoe je hier maximaal gebruik van kunt maken.
 • Hoe je als team sterk kunt staan ten aanzien van externe invloeden uit de omgeving.
 • Hoe je als team overkomt op je omgeving.

Organisatie-opstelling
Omdat een paard erg sensibel reageert op de systeemdruk in een organisatie is hij een waardevol element in organisatieopstellingen. Deze systemische methode geeft een extra dimensie in het ontdekken van de diepere drijfveren binnen de organisatie.

Teamontwikkeling

Personal coaching

Vraag jij je het volgende wel eens af?

 • Heb ik leiderschapskwaliteiten?
 • Hoe kom ik over op een ander?
 • Hoe ga ik beter om met situaties die ik moeilijk vind.
 • Hoe kan ik omgaan met weerstand?
 • Ik zou wat vaker duidelijke grenzen willen stellen, maar hoe doe ik dat?
 • Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?
 • Waar ligt mijn kracht, waar ligt mijn passie en welke baan past daarbij?

Het paard laat je ervaren wat je beweegt en wat belangrijk voor je is. Je leert dat je voor jou moeilijke situaties kunt overwinnen door je innerlijke kracht in te zetten. Het paard laat je feilloos voelen waar het écht om gaat. Verrijkt en versterkt verlaat je de paardenbak.

Systemisch coachen
Omdat een paard als kuddedier erg sensibel reageert op de systeemdruk is hij een waardevol element in familie- en organisatieopstellingen.

Personal coaching

Aanpak

Waarom een paard?

Paarden zijn erg sensibel en reageren eerlijk en direct. In de natuur is een paard een prooidier dat kan overleven door te reageren op signalen van buitenaf te en door samen te werken in de kudde. Als er gevaar dreigt in de natuur is het voor paarden belangrijk dit tijdig op te merken en als kudde snel en als geheel te reageren. Dit vergroot de overlevingskans van de hele groep.

Binnen de groep heb je daarom verschillende posities en taken, met de drijvende hengst en de leidende merrie als dominante krachten. Wie leidt en wie volgt; wat is de exacte rangorde in de kudde. Deze is in een kudde altijd duidelijk.

In de verbinding met mensen zoekt een paard ook naar de ordening zoals deze in een kudde paarden voorkomt. Het paard scant ons als het ware op taak en kwaliteiten; hoe zijn we samen het sterkste, wie leidt, wie volgt.

Waarom een paard

Interactie paard en mens

Het paard als prooidier is sensibel en altijd alert op zijn omgeving. Hij let in het contact met ons mensen op onze lichaamstaal en voelt onze emoties en intenties aan; Elk gebaar, hoe klein ook, geeft informatie aan het paard. Tegenstrijdige signalen of onduidelijkheid van ons als mens betekent voor het paard onveiligheid. Het paard reageert hier op en laat als het ware van buiten zien wat jij vanbinnen voelt.

Het paard is een kuddedier en gericht op samenwerken en duidelijke taken en posities. In contact met ons mensen is het paard niet alleen gericht op het (onbewuste) gedrag van een individu, maar ook reageert hij op het systeem dat deze persoon met zich meedraagt en op de interactie tussen mensen. Dat maakt het paard uitermate geschikt voor systemisch werk en teamontwikkeling.

Interactie

Methoden paardencoaching

We maken bij het paardencoachen gebruik van het natuurlijke gedrag van paarden. We onderscheiden hierbij 3 niveau’s van coaching en training:

 • op gedragsniveau; het paard reageert op het gedrag en handelen van de deelnemer en de deelnemer krijgt inzicht in hoe hij/zij op een ander overkomt.
 • op intra-psychisch niveau; het paard richt zich op het gevoelsniveau, wat de persoon voelt of onbewust van binnen meedraagt.
 • op systemisch niveau; het paard kan iets of iemand representeren uit het systeem van de deelnemer(s). Door met een opstelling te werken kan inzicht verkregen worden in de dynamiek binnen het systeem van de deelnemer of organisatie. Een paard voelt blijkbaar feilloos aan waar in het systeem iets ontbreekt of iets nodig is.

Deze drie vormen kunnen naast elkaar bestaan, ze geven elk een ander perspectief op een coachingsvraag.

Methoden paardencoaching

De paardencoach

Wat doet een coach bij het coachen en trainen met paard als spiegel?
De paardencoach herkent het paardengedrag en ondertitelt als het ware wat hij of zij waarneemt. Door de reactie van het paard komen thema’s en inzichten bij de deelnemer duidelijk binnen door deze direct vanuit het gevoel te ervaren.

Een voorbeeld:
Bij een persoon die diep van binnen moeite heeft met het aangeven van zijn grenzen, kan het paard reageren door letterlijk steeds de persoonlijke ruimte van de persoon in te stappen om duidelijkheid te krijgen over de grenzen tussen mens en paard. Op het moment dat de deelnemer vervolgens duidelijk zijn/haar grenzen bewaakt, zie je letterlijk de afstand tussen paard en deelnemer groter worden. De deelnemer ervaart hoe het voelt om grenzen te stellen.

De paardencoach

Mogelijke coachingsvragen

Aan welke ontwikkelvragen kun je denken bij personal coaching en team­ontwikkeling met paarden?

Het paard is bij uitstek geschikt voor coaching en trainingen op het gebied van:

 • Leiderschapsstijlen en kwaliteiten
 • Effectief communiceren
 • Versterken van persoonlijke kracht; ontdekken van eigen kracht
 • Leren stellen of juist verleggen van grenzen
 • Bewust worden van eigen gedrag en non-verbale communicatie
 • Ontwikkelvragen in een systemische context
 • Samenwerken en teambuilding
Mogelijke coachingsvragen

Contact

Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen,
stuur een mail of bel:

Akkers Training & Coaching
wendy@akkerscoaching.nl
06 23 41 96 76
Oude Kleefsebaan 63
6611 AM Overasselt (Gelderland)

Contact

Over

Wendy Akkers

Voor mij komen twee werelden en twee passies samen, het coachen van mensen en de omgang met paarden; dit samen biedt mij een verassende wereld van interessante inzichten en belevingen.

Als directeur van Ruimtemanagers en mijn ervaringen als verander- lijn- en procesmanager in eerdere functies en adviesopdrachten, heb ik ruime ervaring in het begeleiden van persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuzes, de aansturing van teams en het bijdragen aan de strategie van een organisatie. De drijfveer van mensen en de interactie tussen mensen, bepalen mijn inziens het succes van organisaties en het werkplezier van mensen. Mensen en hun drijfveren en interacties boeien mij enorm en maken elke paardencoach-sessie ook voor mij als coach een mooie en interessante belevenis.

In mijn vrije tijd ben ik al jaren actief in de paardensport. De sport maar ook het omgaan met paarden is voor mij de ideale ontspanning. De interactie tussen mens en dier en de rust en warmte die van het paard uitgaan, maken het werken met paarden uniek en prettig.

Een kennismakingsworkshop systemisch paardencoachen bij bureau Wind was in 2009 de eerste aanzet om me verder te verdiepen in de kracht van het paard bij het coachen en trainen van mensen.

Wendy Akkers

Opleiding

Vanuit een vrij technische universitaire studie, Milieuhygiëne en Wageningen, heb ik me steeds verder verdiept en ontwikkelt in coaching, team- en organisatieontwikkeling en (verander)management. Naast ervaringen uit de praktijk hebben de opleidingen systemisch coachen met inzet van het paard bij bureau Wind, de verdiepingsmodule teamontwikkeling en de focusstudie organisatie-psychologie bij de Open Universiteit mijn kennis hierin verder verdiept.

Slider afbeelding

Paarden

Kom kennis maken met mijn super paarden, Fita en Fire.
Fita, eigenlijk voluit Fitalia, is het bruine paard op de foto. Zij verstandig, voorzichtig, sensibel en alert. Een merrie, op wie je kunt bouwen. Zij is een merrie uit het KWPN-stamboek, en wordt momenteel in de M-dressuur uitgebracht.
Fire is eveneens een KWPN-merrie. Zij is nieuwsgierig, vriendelijk en altijd vrolijk en fanatiek. Zeker met springen is zij niet te stuiten!

Daarnaast werken we met de paarden van mijn vaste samenwerkingspartners, te weten de paarden bij Firenze Horse & human in Ermelo en de stal vol Friese paarden bij Marliescoaching in Overasselt. De accommodaties elders in het land, kiezen we uit op locatie, accommodatie maar bovenal (het welzijn van) de paarden.

Paarden

Akkers Training & Coaching
wendy@akkerscoaching.nl
06 23 41 96 76
Oude Kleefsebaan 63
6611 AM Overasselt (Gelderland)

KvK 68561571